Müzik ile Ses Ver

Piyanist Açelya ÜLGENAY'ın ''Müzik ile Ses Ver'' projesi, 2014 yılından bu yana müzik eğitiminde fırsat eşitliği sağlamak için, imkanı olmayan okullara müzik enstrümanı gönderiyor.

Bu zamana kadar 36 okulun sesi olan proje, JCI - Genç Liderler ve Girişimciler Derneği tarafından 6 Aralık 2016 tarihinde ikincisi düzenlenen "ICSR- Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yarışması" nda eğitim alanında ''Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü''nün sahibi oldu.

25 Eylül 2015 tarihinde Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde Birleşmiş Milletler'in üye ülkeleri, 2030 yılına kadar yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek ve iklim değişikliğinin üstesinden gelmek için 17 adet Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi belirledi. Bu bağlamda "Müzik ile Ses Ver" projesi Birleşmiş Milletler'in 4.cü Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi olan "Nitelikli Eğitim" hedefine hizmet etmektedir.

Birleşmiş Milletler

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

4. NİTELİKLİ EĞİTİM

4.1. 2030’a kadar bütün kız ve erkek çocuklarının ücretsiz, hakkaniyetli ve kaliteli bir ilköğretim ve ortaöğretimi tamamlamalarının sağlanması

4.2. 2030’a kadar bütün kız ve erkek çocuklarının onları ilköğretime hazır hale getirecek kaliteli okul öncesi eğitimine erişimlerinin güvence altına alınması

4.3. 2030’a kadar bütün kadın ve erkeklerin erişilebilir ve kaliteli teknik eğitim, mesleki eğitim ve üniversiteyi kapsayan yüksek öğretime eşit biçimde erişimlerinin sağlanması

4.4. 2030’a kadar bütün gençlerin ve hem kadın hem de erkek olmak üzere yetişkinlerin büyük bir bölümünün okuryazar olmasının güvence altına alınması

4.7. 2030’a kadar sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir yaşam tarzları için eğitim, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi, dünya vatandaşlığının sürdürülebilir kalkınmaya katkısının takdiri yoluyla bütün öğrenciler tarafından sürdürülebilir kalkınmanın ilerletilmesi için gereken bilgi ve becerinin kazanımının sağlanması

4.8. Sektör ve çalışma çeşidine göre resmi kalkınma yardımı transferleri hacmi

4.9. 2030’a kadar özellikle en az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan küçük ada devletleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerdeki öğretmen eğitimi için uluslararası işbirliğinin sağlanması aracılığıyla nitelikli öğretmen tedarikinin önemli ölçüde artırılması

Yukarıdaki Nitelikli Eğitim hedeflerine yönelik bu sene yaptığımız projede, enstrüman sponsorumuz; müzik enstrümanları sektöründe Türkiye'nin ilklerinden 57 yıllık bir geçmişe sahip Cangöz Müzik firması oldu. Proje tüm hızıyla sürüyor.

Bizimle İrtibata Geçin

Müzik ile Ses Ver

Adres: Çınar 10 Villa 1 Bahçeşehir / İSTANBUL

Müzik ile Ses Ver

Telefon : +90 (212) 669 96 26